Beelddenken

BeelddenkenBeeld denken: Ik leer anders

De meerderheid van de kinderen leert auditief digitaal (via het gehoor).
Slechts een kleine groep kinderen leert visueel.

Denk aan het woord stoel. Wat zie je?
Hoor je de letters S-T-O-E-L (auditief digitaal)
of zie je een plaatje van een stoel? (visueel).Wat betekent dat?
De kinderen die hun denkpatroon meer in beelden hebben, kunnen soms wat moeite hebben om lesstof te vertalen naar woordbeelden die wel binnen hun informatiesysteem passen. Ze hebben veel problemen met automatiseren van rekenen en de tafels leren. Bij spelling blijven ze woorden schrijven zoals ze die horen en passen de spellingsregels niet of nauwelijks toe. Op leesgebied zie je kinderen die hardnekkig blijven spellen en maar moeizaam vooruit gaan. Bij toetsen van natuur, geschiedenis en aardrijkskunde zijn de resultaten laag terwijl het kind wel erg z’n best heeft gedaan om het te leren. Daar krijgen ze nu extra hulp bij. Dit gebeurt met de speciale training: Ik leer anders.

Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leert een kind zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen het informatiesysteem past. Op verzoek bespreek ik de methode graag met de leerkracht op school. Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijgt het kind grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan het kind bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in je geheugen. Dit geeft ook rust in het hoofd.

Verder maak ik gebruik van de online trainer van ik leer anders.

Voor meer informatie: www.ikleeranders.nl

Vragen?

Een intake gesprek is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

Tel: 06 - 46112879
Mail: info@rtpraktijk-engel.nl

Flexibel

Onregelmatige tijden? In onderling overleg kan er altijd gekeken worden naar andere tijden.