Ik leer leren

Ik leer lerenIk leer leren

Deze training geeft kinderen slimme handvatten voor makkelijker en efficiënter leren.
Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw hoe belangrijk voorwaarden zijn om te kunnen leren. Welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en goed in je vel zitten blijken minstens zo belangrijk te zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

De Ik leer leren training is een speciaal ontwikkeld programma voor kinderen vanaf groep 7/8 die makkelijker en slimmer willen leren leren. Het richt zich met name op voorwaarden die van belang zijn om te kunnen presteren. Daarmee is deze training uniek in zijn soort.
De training is ontstaan door het bundelen van de ervaringen van ruim 10 jaar coachen van kinderen met moeilijkheden op het gebied van leren leren.

Het programma is geschikt voor:

•  Kinderen van de basisschool
•  Brugklassers
•  Hoogbegaafde kinderen
•  Jongeren in het voortgezet onderwijs
•  Leren omgaan met beelddenken, dyslexie, dyscalculie, ad(h)d en nld

Alle aspecten van leren komen aan bod zoals

•  Hoe het kind makkelijker kan leren leren
•  Opsporen en aanpakken van leerblokkades, leerbelemmeringen en hiaten
•  Hoe omgaan met concentratieproblemen
•  Hoe omgaan met faalangst
•  Hoe omgaan met motivatie
•  Herkennen van stress en angst en adequaat reageren op deze gevoelens
•  Aanleren van helpende leerstrategieën
•  Leren van een goede planning en organisatie
•  Leren omgaan met prioriteiten en tijd
•  Leren ontspannen en omgaan met stressfactoren

Het verschil met huiswerkbegeleiding is dat de Ik leer leren training kinderen leert welke voorwaarden nodig zijn om te kunnen leren. Waar huiswerkbegeleiding vaak gaat over de inhoud van de vakken, gaat Ik leer leren over HOE te leren. 


Tevens helpt deze training naast beelddenkende en visueel ingestelde kinderen, ook kinderen met andere leerstijlen door het onderzoeken en aanbieden van meerdere leerstijlen en leervoorkeuren.

Al heel snel na de training halen kinderen hogere cijfers en leren ze efficiënter en effectiever. Kinderen, leerkrachten en hun ouders krijgen veel meer inzicht in hoe ze het leren kunnen aanpakken. Bewustwording zorgt bovendien voor meer motivatie voor leren.

Voor meer informatie ga naar de website: www.ikleerleren.nl

Vragen?

Een intake gesprek is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

Tel: 06 - 46112879
Mail: info@rtpraktijk-engel.nl

Flexibel

Onregelmatige tijden? In onderling overleg kan er altijd gekeken worden naar andere tijden.