Motorische Remedial Teaching

Motorische Remedial TeachingMotorische remedial teaching

Veel leer- en concentratieproblemen kunnen veroorzaakt en versterkt worden door belemmeringen in de motorische ontwikkeling. Of door belemmeringen in de werking van de zintuigen en de invloed van het stress systeem en het zelfbeeld. Er worden veel kinderen met faalangst gesignaleerd en deze faalangst blijkt vaak gekoppeld te zijn aan leer- en concentratieproblemen op school.

Met behulp van spel en beweging, aangevuld met Reflex Integratie Training, wordt samen met kind en ouders gewerkt aan de belemmering, zowel op emotioneel gebied, als op het gebied van leer- en concentratieproblemen.

Met de training: 'Leerproblemen de baas' besteedt ik aandacht aan:

• Visuele informatieverwerking (oogsamenwerking)
• Neuromotorische ontwikkeling (reflexen)
• Samenwerking van de hersenhelften (lateralisatie)
• Ruimtelijk inzicht
• Leerstijl (beelddenken)
• Stress systeem (faalangst)
• Iksterkte

Eerst bewegen, dan leren.

Eerst grijpen, dan begrijpen! 

Vragen?

Een intake gesprek is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

Tel: 06 - 46112879
Mail: info@rtpraktijk-engel.nl

Flexibel

Onregelmatige tijden? In onderling overleg kan er altijd gekeken worden naar andere tijden.