Werkwijze

WerkwijzeHoe werk ik
Ik begeleid kinderen en (jong) volwassenen  met leerproblemen en/of sociaal emotionele problemen. Dit kan zijn op de volgende gebieden:

-          Rekenen/dyscalculie

-          Spelling/dyslexie

-          Lezen/dyslexie

-          Sociaal/emotionele problemen zoals faalangst, motivatie, werkhouding en concentratie

-          Persoonlijke denk- en leerstijl (hoe leer je?)

-          Huiswerkplanning en uitvoering

-          Beelddenken/visueel sterk

-          Bijles: alle vakkken van BBL-VBMO-T/-K/BK, MAVO, HAVO

-          Rekenen tot 3F niveau (MBO niveau)

-          Nederlands: B1, B2, 1F,  2F, 3F, 4F

Aanmelding
Dit kan per telefoon of mail. Ik maak een afspraak voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Door het intakegesprek probeer ik een zo duidelijk mogelijk beeld te krijgen van uw kind en de leersituatie. Ik heb ook aanvullende gegevens van school nodig zoals rapporten, Cito leerlingvolgsysteem gegevens en evt. schoolwerk. Als u me toestemming geeft, kan ik contact opnemen met de school van uw kind voor aanvullende informatie.

Daarna neem ik een pedagogisch-didactisch onderzoek af. Ook bij kinderen die een diagnose hebben (adhd,add, pdd-nos etc.) Omdat ieder kind anders is en mijn persoonlijke aandacht nodig heeft. Ieder kind krijgt een eigen, unieke begeleiding.

Behandelplan en behandeling
Als ik alle gegevens heb en onderzoek heb gedaan, ga ik een behandelplan schrijven. Daarin komt te staan waaraan ik samen met uw kind ga werken en op welke manier. Een behandeling duurt  meestal 12 weken waarbij uw kind 1 of 2 keer per week begeleiding krijgt. Dit behandelplan wordt met u besproken.

Behandeling

Als eerste ga ik, samen met het kind, uitzoeken hoe het leert.  Welke leer strategieën worden gebruikt? Wat zijn de sterke kanten van het kind? Welke andere manieren van leren kan het kind beter gebruiken om het leren beter te laten verlopen? Is er sprake van faalangst? Hoe zit het kind in zijn vel? Hoe kan ik het kind helpen om emotioneel ook sterker te worden? Toegepast op de hulpvraag gaan we aan het werk met allerlei materialen, de computer en ook spelletjes om het probleem snel onder de knie te krijgen.

Evaluatie
Aan het eind van de behandelperiode toets ik de leerresultaten en maak daar een verslag van. De resultaten van de begeleidingsperiode worden besproken met u en evt. de school. Eventuele vervolgafspraken worden ook in dit gesprek gemaakt. U bepaalt op dat moment of u de begeleiding wilt voortzetten of stoppen.

Vragen?

Een intake gesprek is vanzelfsprekend geheel vrijblijvend.

Tel: 06 - 46112879
Mail: info@rtpraktijk-engel.nl

Flexibel

Onregelmatige tijden? In onderling overleg kan er altijd gekeken worden naar andere tijden.